Webwinkel - Stichting Webshop Keurmerk

TamTam XL is aangesloten bij de stichting Webwinkel Keurmerk, een onafhankelijke brancheorganisatie van winkels die producten en diensten voornamelijk via internet aanbieden. De aangesloten winkels staan onder onafhankelijk toezicht van de Stichting.

De Stichting Webshop Keurmerk heeft, in overleg met de Consumentenbond, Algemene Voorwaarden opgesteld welke door alle bij de Stichting Webshop Keurmerk aangesloten winkels moeten worden gebruikt.

Wat biedt Webwinkel Keurmerk jou als consument?
Als je niet tevreden bent over onze producten en/of diensten en vind je dat wij je klacht niet goed hebben opgelost, dan kan je een klacht indienen bij de stichting Webwinkel Keurmerk.

Als de klacht gegrond lijkt worden wij hierop aangesproken en wordt er geprobeerd gezamenlijk een goede oplossing te vinden. Blijft het probleem onopgelost? Dan kan je je wenden tot de Geschillencommissie Webshop.
Als lid van de Stichting Webwinkel Keurmerk zijn wij verplicht aan deze procudure mee te werken en een bindend advies na te komen. Indien dit advies niet wordt nagekomen garandeert de Stichting Webshop Keurmerk dat het advies zal worden nagekomen tot een maximumbedrag van 10.000 euro.

Meer informatie over Geschillencomissie Webshop en de Nakomingsgarantie van Webwinkel Keurmerk

Meer informatie over het Webshop Keurmerk op de website Conzuwijzer

Facebookpagina van Webshop Keurmerk